Podanie do dziekana o wydanie duplikatu legitymacji

Plik pobrano już 819 razy!
Już teraz możesz pobrać plik podanie_do_dziekana_o_wydanie_duplikatu_legitymacji w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 28/01/2022
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Prodziekan ds. Studentów. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji nr…Podanie o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej. W związku z uszkodzeniem, zagubieniem, kradzieżą, zmianą adresu zameldowania,Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Oryginał legitymacji szkolnej uległ. (podać okoliczności zniszczenia, zagubienia).PODANIE o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej/indeksu*. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji/indeksu* nr .Wniosek złóż w dziekanacie. Wnieś opłatę – jej wysokość i numer konta podane będą na platformie eStudent w zakładce opłaty. Sprawdź czy.

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej

zwrócić do dziekanatu oryginał elektronicznej legitymacji studenckiej, której duplikat otrzymam w ramach realizacji niniejszego wniosku, chyba że wniosek. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI STUDENCKIEJ/INDEKSU/KSIĄŻECZKI ZDROWIA. Rok studiów, Duplikat/ II fakultet/ przeniesienie/inne. w sprawie wydawania i wymiany legitymacji studenckich proszę o wydanie: elektronicznej legitymacji studenckiej / duplikatu legitymacji / wymianę legitymacji w. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ. Data zgłoszenia …………………………………… Wydział ………………….………………………… Kierunek …Wniosek złóż w dziekanacie. Wnieś opłatę – jej wysokość i numer konta podane będą na platformie eStudent w zakładce opłaty. Sprawdź czy.

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla mojego syna/córki ………………………………………… uczennicy/ucznia klasy…Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność.>>Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (doc). Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej. Popularny.Opłata skarbowa za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł. Podstawa prawna: §19, pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 27.07.2007 r. w sprawie zasad. 1. Jednocześnie oświadczam, że legitymacji szkolnej nie posiadam / posiadam*. 2. Legitymacja szkolna poprzednio wydana uległa : – zagubieniu *. – zniszczona.

Napisz podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej córce/synowi*: ……………………………………….…………… data urodzenia …………………………… (imię i nazwisko).NAPISAĆ PODANIE DO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W KOSZALINIE Z PROŚBĄ O WYROBIENIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ (WZÓR PODANIA W ZAŁĄCZNIKU NR 1).w Nowym Dworze Maz. Podanie o wydanie legitymacji szkolnej. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej. Poprzednia legitymacja …Kielce r Agnieszka Jaworska ul Jasna m Radom tel Szanowny Pan mgr Jan Kowalski dyrektor Zespołu Szkół.Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst.

Duplikat legitymacji studenckiej

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ. Data zgłoszenia …………………………………… Wydział ………………….………………………… Kierunek …zwrócić do dziekanatu oryginał elektronicznej legitymacji studenckiej, której duplikat otrzymam w ramach realizacji niniejszego wniosku, chyba że wniosek. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zagubienia, utraty, bądź zniszczenia legitymacji studenckiej, uprzejmie informujemy, opłata za wydanie legitymacji/za wydanie duplikatu legitymacji. Za wydanie oryginału ELS dla studentów przyjętych od roku akademickiego 2019/2020.Podanie o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej. W związku z uszkodzeniem, zagubieniem, kradzieżą, zmianą adresu zameldowania,

Dodaj komentarz