Podanie do szkoły zawodowej

Plik pobrano już 156 razy!
Już teraz możesz pobrać plik podanie_do_szkoły_zawodowej w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 01/06/2023
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

PODANIE O PRZYJĘCIE DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ MEDICA w zawodzie: □ Cukiernik □ Fryzjer □ Kucharz □ Rolnik □ Sprzedawca. DANE KANDYDATA:.Zwracam się,z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie jako ucznia,do klasy pierwszej szkoły zawodowej o scpecjalności sprzedawca, w roku szkolnym. Jak napisac podanie do szkoly zawodowej 0 ocen. kogo-czyli pełna nazwa szkoły i adres po prawej stronie kartki u góry data i miejsce nadania. Aneta Nowak Kraków Ul Kwiatowa Kraków tel xxx e mail xxx o pl Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Krakowie.Organ prowadzący · Patron · Historia szkoły · Historia Trzciany · Kadra szkoły · Dyrekcja · Nauczyciele · Doradca zawodowy · Pedagog szkolny.

Jak napisać podanie do szkoły zawodowej

Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Jak napisac podanie do szkoly zawodowej.Wzór podania – do Technikum Zawodowe, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła policealna, Jak napisac podanie do szkoly zawodowej.Podanie – wzór dokumentuJak napisac podanie do szkoly zawodowej. Jeżeli chodzi o samą formę podania o przyjęcie na praktyki — nie będzie tutaj. Organ prowadzący · Patron · Historia szkoły · Historia Trzciany · Kadra szkoły · Dyrekcja · Nauczyciele · Doradca zawodowy · Pedagog szkolny. Jak napisac podanie do szkoly zawodowej. nazwa szkoły i adres po prawej stronie kartki u góry data i miejsce nadania Zwracam się z prośbą.

Podanie do szkoły wzór

podanie o przyjęcie do szkoły wg wzoru ustalonego przez starostwo. o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej według poniższych. Pobierz darmowy, edytowalny wzór: Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej i przepisz dziecko do nowej, wymarzonej szkoły!Zwracam/y* się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 20……./20……. do klasy …Zobacz profesjonalny wzór podania o pracę w szkole. Tymczasem podanie do dyrektora szkoły wysyła się z własnej inicjatywy, jeśli dana placówka obecnie. Zamość, 26 czerwca 2016 r. Agnieszka Krawczyk ul. Kwiatowa 10 22-400 Zamość Sz. P. Janina Nowak Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im.

Napisz podanie o przyjęcie do szkoły zawodowej

PODANIE Dyrektor Technikum lub Szkoły zawodowej w {miejscowość}. Zwracam się uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do pierwszej klasy waszej. W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał, zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz po podaniu do publicznej. Jak napisac podanie do szkoly zawodowej 0 ocen. kogo-czyli pełna nazwa. Napisz podanie o przyjęcie do wybranej przez ciebie szkoły. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2007/2008 do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-. Aneta Nowak Kraków Ul Kwiatowa Kraków tel xxx e mail xxx o pl Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Krakowie.

Podanie o przyjęcie do szkoły zawodowej mechanik

technik mechanik (specjalność: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych). Zasadnicza Szkoła Zawodowa (2 i 3-letnie):. – mechanik – operator pojazdów i. Jak napisac podanie do szkoly zawodowej. nazwa szkoły i adres po prawej stronie kartki u góry data i miejsce nadania Zwracam się z prośbą o. Można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, świadectwo ukończenia szkoły, rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im.technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik mechanik), • zasadniczej szkoły zawodowej (zawody: mechanik pojazdów samochodowych,Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej. □ technikum, w zawodzie: □ zasadniczej szkoły zawodowej, w zawodzie: □ technik budownictwa. □ mechanik pojazdów.

Dodaj komentarz