Protokół kasacji wzór

Plik pobrano już 307 razy!
Już teraz możesz pobrać plik protokół_kasacji_wzór w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 24/05/2022
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

PROTOKÓŁ KASACYJNY. Sporządzony w dniu …………. na okoliczność zużycia sprzętu sportowego. Komisja w składzie :.Pobierz darmowy wzór protokołu likwidacyjnego w formacie PDF i DOCX! Do pobrania: pdf. Protokół likwidacji środka trwałego.pdf druk do ręcznego. PROTOKÓŁ LIKWIDACYJNO – KASACYJNY. Składników wyposażenia na skutekzużycia, uszkodzenia, zniszczenia sporzadzony w dniu …….. 200 … r.Likwidacja środka trwałego, kasacja sprzętu i wyposażenia. Wzory dokumentów i szablony w Excel i Open Office.Druk Protokół zniszczenia jest dokumentem potwierdzającym fizyczną likwidację składników aktywów, które nie nadają się do użytku i mogą być przeznaczone.

protokół likwidacji środka trwałego – wzór

dnia ………… (pieczątka jednostki organizacyjnej). Protokół likwidacji środka trwałego Nr ……… L.p.Oczywiście trzeba tez zsumować i wpisać łączne wartości poszczególnych składników wyposażenia. Wzór protokołu likwidacji wyposażenia do pobrania. i stwierdziła, że wymienione w załączniku „specyfikacji” środki trwałe z uwagi na: * zużycie * zniszczenie * uszkodzenie nienadające się do naprawy *. niniejszym protokołem można dokumentować zniszczenie towarów, materiałów, środków trwałych, wyposażenia itp. ** Protokół np.1, PROTOKÓŁ LIKWIDACJI LT: 2, środka trwałego *. 3, środka trwałego niskiej wartości *. 4, wydawnictw uczelnianych *. 5, Pieczątka jednostki organizacyjnej.

Protokół likwidacji sprzętu OSP

Likwidacja sprzętu. 2009-02-11 15:26:35 | Autor: ZOSP RP Krakow Grodzki. Kliknij aby powiększyć. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu. W takiej sytuacji należy sporządzić protokół likwidacji wyposażenia. W ten sposób składniki majątku, których nie ma już fizycznie w firmie. Sekretarz Gminy, Komendanci OSP, Prezesi Klubów Sportowych, sołtysi, pracownicy. Wzór protokołu likwidacji środków trwałych /środków trwałych w używaniu/.Odp: kasacja sprzętu. « Odpowiedź #3 dnia: Październik 28, 2007, 09:07:57 ». W OSP są prowadzone trzy książki inwentarzowe:Likwidacja środka trwałego, kasacja sprzętu i wyposażenia. Stosowny wzór wydruku Protokół likwidacji i Protokół kasacji sprzętu,

Protokół zniszczenia dokumentów wzór doc

(miejscowość, data). PROTOKÓŁ. KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA. dokonała trwałego zniszczenia następujących rzeczy ( towarów , środków trwałych , wyposażenia):.doc): I stopnia. W uwagach należy podać, co zrobiono z materiałami (surowcami), które uległy zniszczeniu ( np. zgniłe ziemniaki zakopano itp.). Ewa Kępa – Sekretarz Gminy, 2. Maria Pezacka – Skarbnik Gminy, 3. Jakub Wojciechowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,Protokół Zniszczenia Akt. Komisja w składzie: (imiona, nazwiska i stanowiska służbowe członków. Zniszczenia ww. dokumentacji dokonano komisyjnie w dniu .PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.

Protokół utylizacji sprzętu elektronicznego wzór

Sprzęt przeznaczony do utylizacji należy przekazać wraz z przygotowanym przez jednostkę przekazującą sprzęt protokołem przekazania.WZÓR. W przypadku chęci oddania przez szkołę sprzętu pochodzącego z likwidacji prosimy o wypełnienie protokołu, celem uzyskania Karty Przekazania Odpadów.Oczywiście trzeba tez zsumować i wpisać łączne wartości poszczególnych składników wyposażenia. Wzór protokołu likwidacji wyposażenia do pobrania. Z przeprowadzonych czynności kasacyjnych (likwidacji) Komisja sporządza protokół zawierający wykaz zakwalifikowanego do kasacji sprzętu. 3. Likwidacja. 1, PROTOKÓŁ LIKWIDACJI LT:. 61, 4 W przypadku likwidacji sprzętu komputerowego zawierającego dane na nośnikach danych np.dyskach twardych itp.

Dodaj komentarz