Protokół kontroli komisji rewizyjnej wzór

Plik pobrano już 470 razy!
Już teraz możesz pobrać plik protokół_kontroli_komisji_rewizyjnej_wzór w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 17/07/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Wideorelacje archiwalne z Sesji i Komisji Rady Miasta Milanówka · Harmonogram Pracy Rady Miasta Komisje Rady. Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej. Protokół Nr 3/2015 z kontroli przeprowadzonej nt.: „Kontrola prawidłowości rozliczenia środków z budżetu Gminy Złocieniec przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „. Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 15.01.2015r. dotyczącej realizacji Uchwał Rady Gminy w 2014 roku (PDF). Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kętrzyn w. Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście – „Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych”.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wzór

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mściwojów odbytego w dniu 21 kwietnia 2017 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie. Protokoły z sesji Rady Miasta Protokoły z posiedzeń komisji. Protokoły z posiedzeń komisji VIII Kadencji · Protokoły z posiedzeń komisji VII Kadencji.Protokoły kadencji 2018-2023. Protokół Nr 2 2020 z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 26 i 27 maja 2020 r. w siedzibie Urzędzie Gminy w Kwilczu.Protokoły Komisji w załącznikach. 18.02.2021 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli finansowej działalności LZS (ponowna kontrola).pdf.Protokół z posiedzena Komisji Rewizyjnej w dniu 28.05.2021r. Protokół z 28. posiedzenia Komisji Promocji, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Wodzisławia.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej

Kontrole Komisji Rewizyjnej. Protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku – 2021 rok. Kontrola kompleksowa w Szkole Podstawowej nr 2 w. Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 15.01.2015r. dotyczącej realizacji Uchwał Rady Gminy w 2014 roku (PDF). Protokół Zespołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka dot. Kontroli zasad wykorzystania telefonów służbowych przez pracowników Urzędu Miasta Płocka w. 28.03.2018 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kętrzyn w.

Protokół Komisji Rewizyjnej OSP

Zał. nr 6 do protokołu: Uchwała nr 1 z walnego zebrania sprawozdawczego, (1 str.) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP, (3 str.). Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej · Sprawozdanie finansowe za rok 2015 i plan finansowy na 2016 rok · Sprawozdanie finansowe dla OSP. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dotyczącej. Protokół Komisji Rewizyjnej – działalność jednostek OSP z terenu Gminy Kętrzyn (PDF, W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła: ____ posiedzeń, ____ kontroli. Kontrolami objęto następujące zagadnienia: Wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Łagisza. Za okres 11.03.2018 do 11.02.2019 roku. Komisja Rewizyjna w składzie:.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wzór

Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący -. Sekretarz -. Członek -. W okresie sprawozdawczym w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej nie nastąpiły /nastąpiły. PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ. Z ANALIZY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I KSIĄG RACHUNKOWYCH. DARŁOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ. ZA ROK 2016. Komisja w składzie:.Komisja Rewizyjna stwierdza, że sprawozdanie Zarządu jest spójne ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2016 r. oraz zawiera wszystkie istotne informacje. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu Piłki Siatkowej w Nowej Dębie. na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołane na dzień. 06 grudnia 2018 r.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów za 2017 rok. W roku 2017 Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Dyrektorów.

Dodaj komentarz