Protokół kontroli szczelności instalacji gazowej wzór 1

Plik pobrano już 989 razy!
Już teraz możesz pobrać plik protokół_kontroli_szczelności_instalacji_gazowej_wzór_1 w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 20/10/2021
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

PROTOKÓŁ. z okresowego przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych. Podstawa prawna: 1) art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7. PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU OD KURKA GŁÓWNEGO DO. b) piony instalacji gazowej*: szczelne nieszczelne.Stan techniczny wewnętrznej instalacji gazowej i urządzeń gazowych w mieszkaniu Nr. połączenia z prawej strony gazomierza: szczelne/nieszczelne.Załącznik nr 5 do umowy. PROTOKÓŁ. z okresowego przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych. Spisany dnia: …PROTOKÓŁ Nr ……./……… Z OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ. Ocena szczelności połączeń z gazomierzem: szczelne nieszczelne.

Protokół szczelności instalacji gazowej wzór doc

PROTOKÓŁ NR. z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności w budynku nr ______ lokal nr ______ przy ul.Druk 35. PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI. Próbę szczelności instalacji przeprowadzono pod ciśnieniem wody …… MPa w czasie ……. godz.Kotła. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ 1. Nie wiedząc, w jakich okolicznościach powinna odbyć się próba. PROTOKÓŁ. z okresowego przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych. Podstawa prawna: 1) art. 62 ust.PROTOKÓŁ. Z PRZEPROWADZONEJ PRÓBY SZCZELNOŚCI. INSTALACJI GAZOWEJ W OBIEKCIE. (BEZ UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELA DOSTAWCY GAZU) z dnia …

Protokół okresowej kontroli instalacji gazowej wzór

INSTALACJA GAZOWA: w budynku.Protokołu z wykonanej próby szczelności – wzór. Niezależnie od kontroli okresowych, o których mowa w ust.z okresowej ROcznej I PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI stanu technicznego obiektu budowlanego. Dokumentacja (protokół z kontroli szczelności instalacji gazowej i. 2) PN-M-34507 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa. 2002P. W normie podano wymagania i procedury wykonywania okresowej kontroli stanu technicznej sprawności. PROTOKÓŁ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ OD GAZOMIERZA. DO URZADZEN GAZOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM dnia……………………. Stan techniczny wewnętrznej instalacji gazowej. Załącznik nr 5 do umowy. PROTOKÓŁ. z okresowego przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych. Spisany dnia: …

Roczny przegląd instalacji gazowej protokół doc

Stan techniczny wewnętrznej instalacji gazowej i urządzeń gazowych w mieszkaniu Nr. PROTOKÓŁ PRZEGLADU ROCZNEGO BUDYNKU w zakresie przeglądu technicznego. W trakcie kontroli w lokalu stwierdzono / nie stwierdzono * nieszczelności. 2. Zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości: • Instalacja gazowa.Zał. B Data przeglądu technicznego Nazwa firmy PROTOKÓŁ NR. PROTOKÓŁ BADANIA INSTALACJI GAZOWEJ – MIESZKANIA/LOKALU UŻYTKOWEGO Zgodnie z art.62 ustawy Prawo. Ocena przewodów instalacji gazowej w mieszkaniu: szczelne – nieszczelne -skręcane-. W trakcie rocznego przeglądu instalacji gazowej zgodnie z art.2) PN-M-34507 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa. 2002P. W normie podano wymagania i procedury wykonywania okresowej kontroli stanu technicznej sprawności.

Protokół szczelności instalacji gazowej wzór pdf

Kotła. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ 1. Nie wiedząc, w jakich okolicznościach powinna odbyć się próba. PROTOKÓŁ NR ….. z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej głównej próby szczelności. W budynku nr ….……….lokal nr ……………., na działce. PROTOKÓŁ NR. z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności w budynku nr ______ lokal nr ______ przy ul.Wobec powyższego: Próbę na szczelność instalacji uznaje się za pozytywną**. Próbę na szczelność instalacji uznaje się za negatywną.**. Wykonanie instalacji. Załącznik nr 5 do umowy. PROTOKÓŁ. z okresowego przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych. Spisany dnia: …

Dodaj komentarz