Protokół niezgodności towaru wzór

Plik pobrano już 970 razy!
Już teraz możesz pobrać plik protokół_niezgodności_towaru_wzór w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 24/05/2022
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Rodzaj niezgodności: Informacje o dostawie: (zaznacz odpowiednie pole „X”). USZKODZENIE. DATA WZ / FV. ILOŚCIOWA. NUMER WZ / FV. Lp. SYMBOL TOWARU. ILOŚĆ WG.1 BRAKI – A dosłanie brakującego towaru, B rezygnacja z brakującego towaru. 2 NADWYŻKA – A zwrot na magazyn, B dofakturowanie. 3 TOWAR NIEZAMAWIANY – A. 5. Liczba jednostek ładunkowych przyjętego towaru: ….. II. DANE O STANIE TOWARU. Masa towaru. Wzór protokołu reklamacyjnego towaru niezgodnego z umową. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego. REKLAMACJA.BRAK / NADWYŻKA / TOWAR NIEZAMÓWIONY / ZWROT / USZKODZENIA*. Nazwa firmy: NIP firmy: Adres: Tel./fax/e-mail: Osoba do kontaktu:.

Protokół RÓŻNIC w dostawie towarów wzór word

Rodzaj niezgodności: Informacje o dostawie: (zaznacz odpowiednie pole „X”). USZKODZENIE. DATA WZ / FV. ILOŚCIOWA. NUMER WZ / FV. Lp. SYMBOL TOWARU. ILOŚĆ WG.PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY. (WZÓR) towaru dostarczonego na podstawie do Umowy Nr ……. Miejsce dostawy: Magazyn Wydziału Zaopatrzenia KWP w Rzeszowie.PODPIS PRZYJMUJĄCEGO TOWAR / DATA. BRAK / NADWYŻKA/ TOWAR NIEZAMAWIANY / ZWROT / USZKODZENIA (właściwe podkreślić). * Propozycja załatwienia rozbieżności. Różnica ilościowa. Propozycja załatwienia rozbieżności*. 3) TOWAR a ) zwrot na magazyn. 4) USZKODZENIA – a) wymiana towaru.04 Zał.05 Protokół rozbieżności w dostawie i braków POLCAN. Strona / Stron. Numer F-ry zakupu lub dokumentu dostawy …

Protokół NIEZGODNOŚCI wzór

Jeżeli pojawią się niezgodności w dostawie towaru to prosimy wysłać maila do: Dariusz Szczepański. [email protected] +48 669 288 887. Dziękujemy.PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ. NR ………………………. sporządzony w dniu: …………. miejscowość ………………. Dane konsumenta: Dane firmy:.PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI W DOSTAWIE. BRAK / NADWYŻKA / TOWAR NIEZAMÓWIONY / ZWROT / USZKODZENIA*. Nazwa firmy: NIP firmy: Adres: Tel./fax/e-mail:. 08-521 Dęblin-Lotnisko. Umowa nr ……………………………………. Firma ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI Nr …………………. /wzór/. Wzór protokołu reklamacyjnego towaru niezgodnego z umową. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego. REKLAMACJA.

Protokół rozbieżności W DOSTAWIE wzór

04 Zał.05 Protokół rozbieżności w dostawie i braków POLCAN. Strona / Stron. Numer F-ry zakupu lub dokumentu dostawy …w sprawie wzoru umów szczegółowych i bezpośrednich o dostawę towarów. Jeżeli sporządzenie protokołu rozbieżności lub wystąpienie do komisji arbitrażowej. 1 BRAKI – A dosłanie brakującego towaru, B rezygnacja z brakującego towaru. 2 NADWYŻKA – A zwrot na magazyn, B dofakturowanie.Rodzaj niezgodności: Informacje o dostawie: (zaznacz odpowiednie pole „X”). USZKODZENIE. DATA WZ / FV. ILOŚCIOWA. NUMER WZ / FV. Lp. SYMBOL TOWARU. ILOŚĆ WG.Protokół rozbieżności w dostawie. Indeks dokumentu: F3: I – 14 – 1.1. Formularz obowiązuje od dnia: 24.05.2018. Strona: Stron: 1.

Niezgodność towaru z umową wzór 2020

Zakupy przez internet – gotowe wzory reklamacji w języku polskim i angielskim dotyczące odstąpienia od umowy i niezgodności towaru z umową.Niezgodność towaru z umową wzór 2020. 7 listopada 2020 04:42Dokumenty. Niezgodnosc towaru z umowa – telefon komorkowy. Odstąpienie od umowy, a kredyt. Przedstawiamy treściwy przewodnik – jak napisać reklamację z tytułu rękojmi, czyli niezgodności towaru z umową. Pobierz darmowy wzór pisma reklamacyjnego w. Posiadam kartę gwarancyjną, ale wybieram dochodzenie swoich praw na podstawie trybu dotyczącego niezgodności towaru z umową, warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność.

Dodaj komentarz