Protokół pomiarów transformatora wzór

Plik pobrano już 548 razy!
Już teraz możesz pobrać plik protokół_pomiarów_transformatora_wzór w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 27/11/2021
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Protokół pomiarów transformatora …….kV wykonanych dnia. Wymagana impedancja pętli zwarciowej została wyliczona wg wzoru gdzie: Un=230 V.Protokół pomiarów transformatora …….kV wykonanych dnia. Pomiar rezystancji izolacji R oraz wskaźnik absorpcji R /R.w Porcie EC Wrocław”. Część IV Protokoły pomiarów. Załączniki nr 8-ST -Wzory protokołów. Protokóły sprawdzeń obwodów wtórnych oraz pomiarów elektrycznych:.Na podstawie otrzymanych wyników z pomiarów, transformator nadaje / nie nadaje*) się do dalszej eksploatacji. Badania i pomiary wykonali: Protokół. Nr 11 Protokół z badania sprzętu ochronnego /wzór/. Nr 12 Protokół z badania oleju transformatora /wzór/. Nr 13 Protokół sprawdzenia stanu uziemień /wzór/.

Pomiar rezystancji izolacji transformatora Protokół

1.1.4 Protokół nr 3.1/14 – sprawdzenie transformatora nr TR1. 1.2.3 Protokół nr 13.2/14 – pomiar rezystancji izolacji obwodów rozdzielnicy.Rodzina najnowszych przyrządów do pomiarów rezystancji izolacji Sonel S.A. poszerza się o 2 kolejne modele, z których MIC-10k1 umożliwia między innymi. Protokół badania oleju transformatora -góra. Protokół analizy chromatograficznej gazów. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń. Temperatura oleju = 19°C.PROTOKÓŁ NR 1/08/2010. Z BADANIA TRANSFORMATORA MOCY. Pomiary rezystancji izolacji transformatora. Wyniki pomiarów rezystancji izolacji przeliczone są na. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń Badanie oleju (dla transformatorów olejowych) Pomiar rezystancji uziemień roboczych. Poza w/w należy.

Wzór protokołu przeglądu stacji transformatorowej

porażeniem w stacji transformatorowej WN/SN, Załącznik nr 15a Wzór Protokołu pomiarowego z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie. Spis lokalizacji stacji transformatorowych objętych przedmiotem Umowy zawiera Załącznik. kontroli (wzór stosowanego protokołu stanowi załącznik nr 1 do. Protokół z pomiarów transformatora mocy WN/SN. 1. Zleceniodawca:. z awarii/przeglądu wewnętrznego transformatora SN/nN na stacji prób.oceną końcową zawartą protokołach stacja transformatorowa jest sprawna. Termin następnego przeglądu stacji określono na maj 2014 roku.Instrukcja eksploatacji stacji transformatorowych SN/nN. stacji, • protokołów przeglądów i oględzin – do czasu spisania kolejnego protokołu,

Protokół pomiaru rezystancji izolacji doc

PROTOKÓŁ BADANIA STANU IZOLACJI. PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH. 1. Miejsce pomiarów. 2. Adres. pomiar rezystancji uziemienia uziomów sprawdzenie stanu uziomów.Rezystancji izolacji instalacji i urządzeń. Pomiaru dokonano przyrządem: nr: dnia: Lp. BADANE URZĄDZENIE. Prąd bezp. (typ wkładki.Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Podstawowym badaniem ochrony podstawowej jest. nazwę firmy wykonującej pomiary i numer protokółu,Pomiar impedancji pętli zwarciowej PN-IEC 60364-6-61,p.612.6.3 Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych. PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ STANU TECHNICZNEGO. Rezystancja izolacji wg pomiaru …. skuteczna, …. nieskuteczna. 11. Stwierdzono następujące usterki w.

Wypełniony protokół z pomiarów elektrycznych

PROTOKÓŁ. ODBIORU I BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Pomiary i próby według tablicy II – ogólny wynik: DODATNI/UJEMNY.2) pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, mierzonej między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym. Protokół to zbiór informacji począwszy od identyfikacji obwodu idąc poprzez wyniki pomiaru a kończąc na ocenie. Tylko czy osoba go czytająca. NSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE PPHU EDEN ZBGNEW KURlATA BELA WA UL. KAROLA MARKSA 54 UPRAWNENA: El-2165/517/7 Bielawa r PROTOKÓL 24/11 PROTOKÓL POMARÓW. PROTOKÓŁ. BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, PN-IEC 60364-6-61,p.612.3, DODATNIA.

Dodaj komentarz