Protokół zatrzymania nieletniego wzór

Plik pobrano już 594 razy!
Już teraz możesz pobrać plik protokół_zatrzymania_nieletniego_wzór w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 18/09/2021
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

(podpis policjanta sporządzającego protokół). (czytelny podpis zatrzymanego nieletniego). Kopię protokołu otrzymałem w dniu. Pliki do pobrania. Protokół zatrzymania nieletniego.doc. 68 KB. Protokół zatrzymania nieletniego.pdf. 251.2 KB. Ocena: 4.3/5 (3). Wzory Wzór aktualny Wersja od: 7 lutego 2020 r.(data, godzina, imienna piecząıka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub upoważnionego policjanta). PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA NIELETNIEGO.Wzory Wzór nieaktualny Wersja od: 27 stycznia 2019 r. do: 6 lutego 2020 r.

Protokół zatrzymania nieletniego wypełniony

2) załącznik nr 2 – Protokół zatrzymania nieletniego, 3) załącznik nr 3 – Protokół zatrzymania osoby, 4) załącznik nr 4 – Protokół doprowadzenia osoby w. Z zatrzymania nieletniego sporządza się protokół, zawierający w szczególności określenie miejsca, daty, godziny i przyczyny zatrzymania.Obowiązki policjanta w związku z zatrzymaniem nieletniego. 32g § 4 u.p.n. sporządzić protokół zatrzymania nieletniego. Ponadto policjant jest zobo-.(miejsce czynności – adres lub inne określenie miejsca zatrzymania albo nazwa jednostki Policji) mł. аsp. Andrzej Wilk. (miejsce sporządzania protokołu).1 pkt 3 ustawy. 2) wysłuchuje osobę zatrzymaną na okoliczność zatrzymania. 3) sporządza protokół zatrzymania osoby. 4) doręcza osobie zatrzymanej kopię.

Protokół zatrzymania nieletniego 2020

doręcza osobie zatrzymanej kopię protokołu zatrzymania za potwierdzeniem. opisany został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w.Uregulowania prawne dla postępowania w sprawie nieletnich, obowiązek Policji sporządzenia protokołu z zatrzymania (zawierającego w szczególności. Protokół zatrzymania osoby przez policję – Dz.U. 2020 poz. 192 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 7 lutego 2020 r. Protokół zniszczenia materiałów. (data, godzina, imienna piecząıka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub upoważnionego policjanta). PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA NIELETNIEGO.Wzór Protokołu zatrzymania nieletniego przez Straż Graniczną dostępny do pobrania w aktywnym formacie MS Word. Data wejścia w życie: 7 luty 2020 r. Podstawa.

Protokół zatrzymania osoby 2019

1) protokołu zatrzymania osoby jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 r. (poz. z dnia. ) Załącznik nr 1. WZÓR. ZAPOZNALEM(-LAM) SIĘ. (znak sprawy). PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA OSOBY. (imię i nazwisko osoby zatrzymanej).(imię i nazwisko osoby zatrzymanej). Czas zatrzymania osoby. g g m m. d d m m r r r r. Miejsce zatrzymania.NA KOMISARIACIE PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA Policjant spisuje PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA OSOBY wraz z godzinę zatrzymania i przyczyny i Twoimi danymi osobowymi..b) sporządzenia protokołu zatrzymania osoby poprzez wypełnienie i podpisanie min. 4) załącznik nr 4 – Protokół doprowadzenia osoby w celu wytrzeźwienia,

Protokół zatrzymania nieletniego 2021

Nieletni winien być niezwłocznie przesłuchany, zaś z zatrzymania sporządza się protokół. W terminie 24 godzin od chwili zatrzymania winien. W nawiązaniu do pisma Gpc-9/7/2021 z 13 stycznia 2021 r., w którym. zażaleń na zatrzymanie złożonych przez osoby zatrzymane w dniu 18. Protokół zatrzymania osoby przez Służbę Graniczną – pobierz interaktywny formularz obowiązujący w 2017 roku z opcją gwarancji aktualizacji prawnej na rok, 1 pkt 1 i 4 wykonuje się po ustaniu przyczyn zakłócających świadomość osoby zatrzymanej. 4. Wzór protokołu zatrzymania osoby jest określony w. Stan prawny aktualny na dzień: 06.08.2021. Z zatrzymania nieletniego sporządza się protokół, zawierający w szczególności określenie miejsca, daty,

Dodaj komentarz