Wniosek o zwrot prawa jazdy

Odbierz prawo jazdy. Zatrzymane powyżej 1 roku: Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze są również dostępne w Urzędzie). Do wniosku dołącz wymagane. wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie. Zaznacz w nim, jak chcesz odebrać. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08). WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (wzór ustawowy dostępny w urzędzie).O zwrot zatrzymanego elektronicznie prawa jazdy można się ubiegać po upływie okresu, na który prawo jazdy zostało zatrzymane. Zwrot następuje. Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy (dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego lub do pobrania na dole strony), Dowód wniesienia opłaty ewidencyjnej.