Zaświadczenie o ciąży do zus

zwolnienie lekarskie z wpisanym kodem „B” lub odrębne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan ciąży – w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na. W zaświadczeniu stwierdzasz: – że Twoja pacjentka jest w ciąży, – że Twoja pacjentka była w ciąży w ostatnim dniu zatrudnienia, – przewidywaną datę porodu. 1.ZUS ZLA (tak brzmi oficjalna nazwa tego zaświadczenia) oprócz usprawiedliwienia. kod B – oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży. Kobieta, która jest w ciąży, ma prawo do wykorzystania 270 dni zwolnienia lekarskiego. to on będzie wypłacał w imieniu ZUS-u zasiłek chorobowy, Formularz ZAS-2 – Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.