Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku po terminie

Wniosek będzie skuteczny także wtedy, gdy byłeś pod wpływem błędu (np. co do stanu majątku spadkowego, wartości obciążających go długów). Co ważne, musisz. Opiekun lub opiekunowie dziecka mogą chcieć odrzucić spadek w jego imieniu. W niniejszym poście wyjaśnię Ci jak napisać wniosek o odrzucenie. Uchylenie i przywrócenie spóźnionego terminu do odrzucenia spadku z powodu. udziału w niniejszej sprawie wraz z odpisem wniosku w dniu 01 lutego 2016r.Powyższe oznacza, że niedochowanie terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku musi wynikać z błędu lub groźby.WNIOSEK. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych. nie złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku. z jednoczesnym wnioskiem o odebranie.