Oświadczenie o adresie do doręczeń wzór krs

Zatem nie podlegają również opłacie sądowej i opłacie za publikację w MSiG. Wzór oświadczenia o adresie do doręczeń. Poniżej zamieszczam. Oświadczenie o adresie do doręczeń, o wyrażeniu zgody na powołanie OTWÓRZ. Druk dostępny wyłącznie w wersji KOMERCYJNEJ programu DRUKI Gofin !W związku z nowelizacją, członkowie zarządu organizacji pozarządowych są zobowiązani do poinformowania KRS o swoim adresie do doręczeń.KRS przyjmuje zarówno oświadczenie członka zarządu przez niego podpisane o adresie do doręczeń, Wzór oświadczenia o adresie do doręczeń.W przypadku zmiany adresu do doręczeń członek zarządu zobowiązany do jego. praktyka (wzór) jednolitego oświadczenia o adresie doręczeń.