Protokół z posiedzenia zespołu ipet wzór

1.1 Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi. 1.2 Omówienie WOPFU. 1.3 Opracowanie/modyfikacja IPET.PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ. W dniu …………………….odbyło się zebranie Zespołu do spraw pomocy psychologiczno. Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ( IPET). Protokół posiedzenia zespołu do spraw i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej.w składzie: wychowawca klasy, nauczyciele uczący, nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pedagog, psycholog. Rodzice/. PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW. W SPRAWIE ZAPLANOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO –. PEDAGOGICZNEJ DLA: ucznia/uczennicy …