Wypowiedzenie a okres wypowiedzenia

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego. Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występująca po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego. Kiedy nie można wypowiedzieć umowy o pracę?. Okres wypowiedzenia tego typu umowy jest taki sam jak w przypadku umów na czas nieokreślony i zależy od. Aby wypowiedzenie było prawidłowe, pracodawca musi zastosować właściwy okres wypowiedzenia. Umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedzieć należy za. Jak długo trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę? · 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, · 1 miesiąc, jeżeli pracownik był.