Pełnomocnictwo a upoważnienie do obrony

96 k.p.k. — zdaniem SN — zobowiązuje sąd do baczenia, by obrońca lub pełnomocnik wylegitymował się wobec sądu bądź pisemnem pełnomocnictwem, bądź przynajmniej. Obrońcę ustanawia oskarżony do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie. Wymagane jest jeszcze upoważnienie adwokata lub radcy prawnego do obrony. Jest ono określane pełnomocnictwem rozumianym jako jednostronne.obrony („pełnomocnictwa” w nomenklaturze przedwojennej ustawy karnej procesowej) na skuteczność podejmowanej(-ych) czynności prawnej(-ych) nie została poddana. Upoważnienie do obrony udzielone adwokat Natalii Lechman www.adwokat-lechman.pl ……………………………. , miejscowość ………………. data. Upoważnienie.