Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

2. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci w wieku poniżej 18. roku życia. Składam wniosek o świadczenie wychowawcze na następujące. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – SW-1 (aktualizacja. wzorze wniosku o świadczenie wychowawcze SW-1(aktualizacja na 29.06.2021 r.). Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. [!] W sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych od 1. „ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE” (500+) – wzór/przykład wypełniania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+).Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia (art. 4 ust. 3 ustawy). W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia.