Wniosek paszportowy pdf

**) W przypadku ubiegania się o wydanie paszportu za granicą podać ostatnie miejsce zameldowania w Polsce (miejscowość, województwo). ***) W rubryce „kolor oczu. Numer akt paszportowych. WNIOSEK O WYDANIE PRZEZ KONSULA RP PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO. 1. Numer PESEL. 2.Plik pdf zawiera dwie strony wniosku, który oficjalnie jest określany jako „WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO SKŁADANY DO WOJEWODY I. z 2010 r. Nr 26, poz. 131). Cechy formularza: on-line. Eksport do PDF. Eksport. .. jak go poprawnie wypełnić. Pobierz wypełniony wzór wniosku paszportowego. Czysty wzór wniosku o paszport do pobrania w formacie PDF.

Wniosek paszportowy

Numer akt paszportowych. WNIOSEK O WYDANIE PRZEZ KONSULA RP PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO. 1. Numer PESEL. 2.wniosek o wydanie paszportu – dostaniesz go w punkcie paszportowym. Nie drukuj plików, które są dostępne w internecie, twoje jedno kolorowe zdjęcie – musi. Przykłady prawidłowo wypełnionych wniosków. UWAGA ! Wniosek paszportowy możesz pobrać w dowolnym punkcie paszportowym – nie drukuj go z internetu.Wniosek paszportowy możesz złożyć w dowolnym punkcie paszportowym (gdzie złożyć wniosek). Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa osobiście:.wniosek o wydanie paszportu – do pobrania wyłącznie w organie paszportowym, proszę wypełnić wszystkie punkty od 1 do 13 we wniosku przed wizytą na.