Podanie o zatrudnienie do rektora umk

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie · Oświadczenie w trybie art. 113 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o. Podanie do Rektora o zgodę na ogłoszenie konkursu ze wskazaniem stanowiska i źródła finansowania zatrudnienia. Podanie wysyłane jest drogą służbową.2 Wniosek w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego do realizacji. 14 Wniosek o indywidualną nagrodę / wyróżnienie rektora UMK dla. Kurs BHP jest ważny 5 lat. Po tym okresie student musi ponownie zaliczyć szkolenie, które dostępne jest na platformie Moodle UMK. 6. Podanie o. zatrudnienie nauczyciela akademickiego, dla którego Uniwersytet. Nauczyciel akademicki składa do rektora wniosek o wyrażenie zgody.