Zaświadczenie o ukończeniu kursu wzór ministerstwa edukacji narodowej

2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach. do zaświadczenie o ukończeniu kursu.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie. wzorów zaświadczeń, które można wydawać uczestnikom kursów, „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawanie jest na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.w sprawie. Rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie. 2. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Wzór zaświadczenia określa.