Wniosek o legitymacje osoby niepełnosprawnej

Plik pobrano już 585 razy!
Już teraz możesz pobrać plik wniosek_o_legitymacje_osoby_niepełnosprawnej w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 27/11/2021
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

ZASADY WYDAWANIA LEGITYMACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH od dnia 2 stycznia 2018r. • organem wystawiającym legitymację staje się powiatowy/ miejski zespół do. 2) sprawuję władzę rodzicielską/opiekę/kuratelę 1 nad osobą niepełnosprawną uprawnioną do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz, że dysponuję. Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć: wypełniony i czytelnie podpisany wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, aktualny druk wniosku o. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku rozpatruje wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.1. Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej druk

Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie. Link otwiera się w nowym oknie Przejdź do strony internetowej –

Miejski Zespół ds.1. znacznym stopniu niepełnosprawności z dnia ……………….wydanego na okres do………………… / na trwałe*, przez Powiatowy/Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania.Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć: wypełniony i czytelnie podpisany wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, aktualny druk wniosku o. 1. Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, iż od 7 czerwca 2019 roku obowiązują nowe wzory legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wniosku o wydanie.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej wzór

legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/legitymacji dokumentującej. Dowód uiszczenia opłaĘ za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej.Zatem jeżeli osoba niepełnosprawna występuje z wnioskiem o wydanie legitymacji wg wzoru obowiązującego od 1 września 2017 r. posiadając już legitymację. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, weszły w życie nowe wzory legitymacji osób niepełnosprawnych.1. znacznym stopniu niepełnosprawności z dnia ……………….wydanego na okres do………………… / na trwałe*, przez Powiatowy/Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania.Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o wydanie legitymacji lub duplikatu legitymacji. 3. W przypadku posiadania więcej niż jednego prawomocnego orzeczenia.

Opłata za wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Brak opłat za wydanie pierwszej legitymacji, w przypadku duplikatu legitymacji pobierana jest opłata w wysokości 15 zł. Do wniosku o wydanie duplikatu. dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej. Dane do przelewu: Urząd Miejski w Białymstoku, ul.powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł. osoba niepełnosprawna odbiera legitymację osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego. Wydanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności nie podlega opłatom. Za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności (. Za wydanie takiego duplikatu powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł. Jeżeli zatem strona występuje o wydanie duplikatu legitymacji wystawionej do 31.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej · wniosek o wydanie legitymacji · jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm · kserokopie aktualnego dokumentu. Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r, rozpocznie się w. Ważne informacje dotyczące Legitymacji osoby niepełnosprawnej · 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność · 10 lat – w przypadku. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, aktualna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5. Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczeń o.

Dodaj komentarz