Wzór wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego

Plik pobrano już 414 razy!
Już teraz możesz pobrać plik wzór_wniosku_o_odroczenie_obowiązku_szkolnego w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 20/10/2021
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Zwracamy się z prośbą o wydanie decyzji o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym …………/………… przez naszego syna / naszą córkę*…w Świdnicy. W N I O S E K. o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego. Zwracam się z prośbą o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym …Zwracam się z prośbą o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym. 2015/2016 przez mojego syna/córkę…Aktualności. Ogłoszenia · 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości RP · ÓSMOKLASISTA · Bądźcie superbohaterami. Zostańcie w domu! O szkole.Pobierz: Wzór decyzji administracyjnej w sprawie odroczenia realizacji obowiązku szkolnego. Kiedy złożyć wniosek, aby decyzja o odroczeniu.

Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego 2021

Wersja od: 1 lipca 2021 r. do: 31 sierpnia 2022 r. Art. 36. [Spełnianie i odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego]. 1. Na wniosek rodziców. Marzenna Czarnocka 16 kwietnia 2021 r. Rodzice złożyli wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego i wolę kontynuowania przygotowania przedszkolnego w. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 4. Do. uzyskanie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – na pisemny wniosek rodzica. Publiczna szkoła podstawowa, w której obwodzie mieszka dziecko.Szkoła Podstawowa nr 31 w Zabrzu.

Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego 2020 wzór

Marzenna Czarnocka 17 marca 2020 r. Rodzice złożyli wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego i wolę kontynuowania przygotowania przedszkolnego w. ➢ Po otrzymaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dziecka, rodzic musi złożyć do Dyrektora szkoły wniosek o. Wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego Odroczenie dziecka. Pobierz aktualny Wzór wniosku o odroczenie rozpoczęcia obowiązku. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego można złożyć w trakcie całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat.Pobierz: Wzór decyzji administracyjnej w sprawie odroczenia realizacji obowiązku szkolnego. Kiedy złożyć wniosek, aby decyzja o odroczeniu.

Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego 2020 wzór

Aktualności. Ogłoszenia · 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości RP · ÓSMOKLASISTA · Bądźcie superbohaterami. Zostańcie w domu! O szkole.Z otrzymaną opinią rodzic udaje się do szkoły rejonowej, gdzie rodzic składa wniosek skierowany do dyrektora tej placówki i to on wyda decyzję o. Decyzja dyrektora szkoły, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, powinna zostać wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w 30 dni od. 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 31 ust. 2, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. Wzory dokumentów (114). Witam serdecznie. Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego. Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice.

Odroczenie obowiązku szkolnego wzór

Wzory procedur (1). Procedura odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. Chcesz mieć dostęp do pozostałych dokumentów powiązanych? Jesteś użytkownikiem programu. opinii, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii. Wzory dokumentów (114). Witam serdecznie. Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego. Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice.Wobec powyŜszego konieczne było orzeczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego. 5) Podać siedzibę Kuratora Oświaty. 6) Podać oznaczenie szkoły.

Dodaj komentarz