Wzór wniosku o skrócenie czasu pracy

Plik pobrano już 875 razy!
Już teraz możesz pobrać plik wzór_wniosku_o_skrócenie_czasu_pracy w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 20/10/2021
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

2. Oświadczenie o okresie, w którym dotychczas pracownik korzystał z obniżenia wymiaru czasu pracy. Przykładowy wzór oświadczenia pracownika. Aktualnie jesteś: Wzory druków i umów (strona główna) » Prawo pracy » Urlopy i zwolnienia związane z rodzicielstwem » Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Niższy wymiar czasu pracy może obowiązywać maksymalnie przez 3 lata, czyli tak długo, Wniosek o urlop wychowawczy – wzór z omówieniem. w okresie od ………………………… r. do ………………………… r. W tym okresie przysługuje mi prawo do korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej.Wniosek o obniżenie etatu uprawnionego do urlopu wychowawczego. Pracownica zatrudniona w firmie na pełny etat po wykorzystaniu urlopu.

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy 2020 wzór

W kwietniu 2020 r. wymiar czasu pracy dla pracownika zatrudnionego na pełen etat wynosi 168 godzin, dla pracownika zatrudnionego na połowę etatu. Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy – wzór. Dodano: 1 stycznia 2014. Pracownik, w okresie którym mógłby. U. z 2020 r. poz. 1320). Jak stanowi powołany przepis, pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o. Sprawdź jak napisać wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy, zapoznaj się ze wzorem wniosku.Przykład 2. Pracownik 2 stycznia 2020 r. wrócił do pracy po urlopie wychowawczym i złożył wniosek o obniżenie wymiaru jego etatu do ½ na 6.

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy wzór word

stanowisko .Do pobrania za darmo wzór: Obniżenie wymiaru czasu pracy – wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego .Niższy wymiar czasu pracy może obowiązywać maksymalnie przez 3 lata, czyli tak długo, ile wynosi najdłuższy możliwy urlop wychowawczy.Ten musi zostać złożony pracodawcy nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym etacie. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu. Zgodnie z kodeksem pracy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie. Jeżeli jednak pracownik złoży wniosek bez zachowania tego terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia.

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy 2021

Pracodawca ma obowiązek zaakceptować wniosek pracownika w tej sprawie (art. 1867 § 1 zd. 2 kodeksu pracy). Wnioskowany przez pracownika wymiar. Wcześniej pracowała na pełny etat, obecnie złożyła wniosek o zmniejszenie wymiaru czasu pracy do połowy etatu. Czy jesteśmy zobowiązani uwzględnić jej wniosek, Wycofanie wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy. podlega ochronie z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy od 12 stycznia 2021 r., Tarcza antykryzysowa – ile razy można obniżyć wymiar czasu pracy i płacy. Proszę o informację, jaki przyjąć wymiar czasu pracy pracownika w maju 2021 r.Obniżenie etatu ma również wpływ na czas pracy oraz urlop wypoczynkowy. W kwietniu 2021 r. wymiar czasu pracy dla pracownika zatrudnionego na pełen etat.

Wniosek o obniżenie wymiaru etatu na zasadzie porozumienia stron wzór

Co jednak w przypadku, gdy mówimy o zmniejszeniu wymiaru etatu?. pomocą aneksu do umowy i następuje ono na mocy porozumienia stron albo w. Przykładowy wzór wniosku o obniżenie etatu w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Równocześnie złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 3/4 etatu. Na podstawie tych informacji zawarte zostało porozumienie stron, Aktualnie jesteś: Wzory druków i umów (strona główna) » Prawo pracy » Urlopy i zwolnienia związane z rodzicielstwem » Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Stosunek pracy można zakończyć na wiele sposobów, jak na przykład: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem (przez każdą ze stron z zachowaniem.

Dodaj komentarz