Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie

Plik pobrano już 1208 razy!
Już teraz możesz pobrać plik wzór_wniosku_o_ubezwłasnowolnienie_osoby_chorej_psychicznie w jednym z dostępnych formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 18/09/2021
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Analogicznie w przypadku niedorozwoju umysłowego i innych zaburzeń psychicznych) Należy ponadto wskazać, czy osoba której dotyczy wniosek jest osobą chodzącą, Ubezwłasnowolnioną Częściowo może być osoba pełnoletnia, która z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego.Aktualny skrócony odpis aktu urodzenia bądź małżeństwa (mężatki) wnioskodawcy + 4 ksera. 4. zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia psychicznego. W przypadku tej strony informacje nie są dostępne.W przypadku tej strony informacje nie są dostępne.

Jak długo sąd rozpatruje wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek do sądu okręgowego. W sprawach o ubezwłasnowolnienie właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania osoby, która ma być. pozostaje w związku małżeńskim, a małżonek nie jest osobą składającą wniosek. ILE KOSZTUJE SPRAWA O. UBEZWŁASNOWOLNIENIE ? Opłata stała wynosi 40 zł.Ile trwa proces? Ponieważ jest to orzeczenie sądu, trzeba najpierw złożyć wniosek. Mogę opowiedzieć o poznańskich realiach – być może np.Wniosek o ubezwłasnowolnienie —. i zgłoszenia wniosku o ubezwłasnowolnienie przysługuje małżonkowi. W każdym przypadku wiążąca jest decyzja sądu.sprawy o ubezwłasnowolnienie: ➢ wniosek w 3 egzemplarzach dla Sądu. (ewentualnie można posiadać dodatkowy egzemplarz wniosku na potwierdzenia jego.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej wzór

W przypadku tej strony informacje nie są dostępne.- Osoba, która złożyła wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny do 1 000 zł. 1 Właściwy jest sąd miejsca zamieszkania. Wniosek o całkowite (częściowe)* ubezwłasnowolnienie. Wnoszę o :. ustanowienie na czas trwania procesu kuratora dla uczestniczki w osobie…(imię nazwisko,gdy osoba chora pozostaje w związku małżeńskim, a osobą występującą o ubezwłasnowolnienie nie jest współmałżonek. Opłaty: 40 zł – opłata od wniosku. W trakcie. 1. o ubezwłasnowolnienie całkowite Teresy Ż. z domu …. rozpoznaje osób ze swojego otoczenia, jest osobą leżącą, bez jakiejkolwiek świadomości.

Uzasadnienie wniosku o ubezwłasnowolnienie

Wniosek w przedmiocie ubezwłasnowolnienia należy skierować do sądu okręgowego. ubezwłasnowolnienia tj. częściowe lub całkowite uzasadnienie wniosku tj.W przypadku tej strony informacje nie są dostępne.Wniosek o całkowite (częściowe)* ubezwłasnowolnienie. Wnoszę o :. Uzasadnienie. Moja matka………………….urodzona………………, wdowa, jest osoba cierpiącą na wiele. sprawy z wniosku J. W. z udziałem K. S. o ubezwłasnowolnienie na skutek apelacji uczestniczki od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie.W uzasadnieniu należy podać stopień pokrewieństwa wnioskodawcy i uczestnika, opisowo przedstawić przebieg choroby z powodu jakiej należy orzec.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie wzór doc

Wniosek o całkowite (częściowe)* ubezwłasnowolnienie. Wnoszę o : – całkowite (częściowe) ubezwłasnowolnienie mojej matki………………. z powodu ograniczonych. Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. § 3.Sąd Okręgowy w Katowicach uprzejmie informuje, iż zamieszczone poniżej wzory wniosków nie zostały udostępnione w opracowanym przez Ministerstwo. Wzór „Wniosek o ubezwłasnowolnienie” (format PDF, 368 KB)otwiera się w nowym oknie · „Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności” (. W przypadku tej strony informacje nie są dostępne.

Dodaj komentarz